sleepwet referendum

Referendum

Naast stemmen voor de verkiezing op de gemeenteraad kunt u 21 maart 2018 ook stemmen voor het referendum over de zogeheten sleepwet. De wet heet officieel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).Sleepwet
De wet regelt:
– De taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
– De voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
– Hoe het toezicht is geregeld

U kunt kiezen of u voor of tegen deze wet bent. Het is een raadgevend referendum. De uitslag van het referendum is geen officieel besluit. Het is alleen een advies aan de regering. Die hoeft dat advies niet over te nemen.

Lees meer op de website van de Referendumcommissie

Stemmen referendum
Door te stemmen op het referendum kunt u uw mening geven over de zogeheten sleepwet. De wet heet officieel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). U mag stemmen als u:
– 18 jaar of ouder bent
– Nederlander bent
– Stempas

U kunt stemmen met een stempas en met een paspoort of id-kaart geldig tot 22 maart 2013 of later. U ontvangt uw stempas uiterlijk woensdag 7 maart 2018.

Heeft u geen stempas ontvangen of u bent u uw stempas kwijt, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen: PDF Verzoek vervangende stempas referendum (PDF, 16.59 KB)
Stuur het formulier naar verkiezingen@almelo.nl of naar gemeente Almelo, postbus 5100, 7600 GC Almelo. Dat kan tot vrijdag 16 maart. U kunt tot en met dinsdag 20 maart 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen in het stadhuis, Haven Zuidzijde 30.

Stemmen bij volmacht
Als u zelf niet kunt stemmen op 21 maart, kunt u een andere kiezer uit Nederland voor u laten kiezen. Dat kan door de verklaring op de achterkant van uw stempas in te vullen. Als u nog geen stempas heeft ontvangen, kunt u een schriftelijke volmacht invullen: PDF Schriftelijke volmacht (PDF, 150.9 KB)
Stuur het formulier naar verkiezingen@almelo.nl of naar gemeente Almelo, postbus 5100, 7600 GC Almelo. U kunt het ook afgeven in het stadhuis aan de Haven Zuidzijde 30. Dat kan tot vrijdag 16 maart.

De gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijk met de eigen stem uitbrengen en mag niet meer dan 2 volmachten aannemen.

Stemmen in andere gemeente
Voor het referendum kunt u ook stemmen in een andere gemeente. Vraag daarvoor een kiezerspas aan: PDF Aanvraag kiezerspas (PDF, 89.77 KB)
Stuur het formulier naar verkiezingen@almelo.nl of naar gemeente Almelo, postbus 5100, 7600 GC Almelo. Dat kan tot vrijdag 16 maart. U kunt tot en met dinsdag 20 maart 12.00 uur een kiezerspas aanvragen in het stadhuis, Haven Zuidzijde 30.

Stemmen vanuit het buitenland
Voor het referendum kunt u ook stemmen vanuit het buitenland. Registreer u daarvoor bij de gemeente Den Haag

Bron: Gemeente Almelo

© 1986 - 2021 Stichting Lokale Omroep Almelo