Over 09. Almelo Centraal

i_website www.almelocentraal.nl

Almelo Centraal is DE brug tussen inwoners en politiek in Almelo.

Dit houdt in dat wij een partij zijn die open en eerlijk met de inwoners van Almelo communiceert.
Wij willen de mening weten van inwoners van Almelo en die laten meetellen bij de besluitvorming.
Wij willen weten wat hun wensen en verlangens zijn ten aanzien van henzelf, hun straat, buurt, wijk en stad.
Wij willen verantwoording afleggen over de besluiten die wij genomen hebben.

Dit betekent voor onze relatie met de inwoners dat wij te vertrouwen, benaderbaar, communicatief, persoonlijk en toegankelijk zijn.
Dit betekent voor onze inhoudelijke focus dat deze ligt bij sociaal, duurzaam, milieubewust en financieel op koers blijven.
Dit betekent voor onze politieke stijl dat wij zelfbewust zijn, daadkrachtig, vooruitstrevend, flexibel, optimistisch.
Dit betekent voor ons imago en positie in het politieke veld dat wij op de voorgrond treden, verantwoordelijkheid nemen en constructief, realistisch, vasthoudend en strategisch zijn.

Ons motto is dan ook: Deugen, Dienen en Durven

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Kandidatenlijst

  1. Israa Abdullatif
  2. Emmy Weel
  3. Gerrit Preuter
  4. Astrid Elzinga-Gosseling
  5. Ine Spijk
  6. Egbert Lagerwey
  7. Joop Martens

© 1986 - 2021 Stichting Lokale Omroep Almelo