Almelo Centraal kandidaat raadsleden 2018


Almelo Centraal strijdt voor de Agenda voor Twente

Tot op het laatst bleef Almelo Centraal bij monde van fractievoorzitter Israa Abdullatif de Almelose deelname aan de Agenda voor Twente verdedigen. Een meerderheid van de raad ging in de raadsvergadering van 6 maart echter mee met de de politieke draai van het College van B&W.

Waar raad én college eerst nog unaniem vóór de Agenda voor Twente was, was men nu opeens tegen. Almelo doet dus niet mee aan deze Twentse samenwerking. Pure politieke onwil, meende Abdullatif, en niet in het belang van Almelo en Twente.

Het college hing de financiering van de Agenda voor Twente (€ 7,50 per inwoner) op aan de verkoop van de gemeentelijke aandelen in energiebedrijf Twence. Dat bleek een strategische fout omdat er geen koper bleek te zijn voor de prijs die Almelo verlangt.

Normaal gesproken heeft het college bij eigen voorstellen een financieel alternatief achter de hand. Dit keer echter niet. ‘Waar een wil is, is een weg’, bepleitte Israa Abdullatif, die erop wees dat het college eerder € 4,5 miljoen vanuit de algemene reserve te voorschijn kon ‘toveren’ voor interne gemeentelijke reorganisatie, zonder dat duidelijk was hoe dat geld zou worden besteed. Mogelijk kon de Agenda voor Twente zelfs wel uit dat enorm ruime budget worden betaald.

In de raadsvergadering van juli 2017 waren alle partijen het er nog roerend over eens dat de Agenda voor Twente enorm belangrijk is voor de economische ontwikkeling en innovatie van Almelo en de regio. Bedrijven, de arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld ook het onderwijs kunnen ervan profiteren.
Almelo doet daar nu bij het besluit van maart 2018 dus toch niet aan mee, tot grote teleurstelling van Almelo Centraal. Fractievoorzitter Israa Abdullatif in haar stemverklaring: ‘Niet meedoen aan de Agenda voor Twente betekent dat wij ons schamen voor dit bestuur en voor dit besluit.’
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Nieuws

© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo