Over 02. CDA

i_website almelo.cda.nl

Je bent het waard!

Wij zijn allemaal verbonden in onze samenleving en daar ligt onze kracht. Jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, met of zonder migratie-achtergrond. En iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Een sterke samenleving ontstaat daar waar mensen samenwerken, voor elkaar klaar staan en naar elkaar omzien.

Almelo is onderdeel van Twente en is verbonden met deze regio maar ook met zijn buurgemeenten. Een krachtig Twente is goed voor Almelo en ook andersom.

Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de binding en de leefbaarheid, doordat zij zich met hart en ziel inzetten voor een ander. We vinden het belangrijk dat mensen zelf oplossingen aandragen in onze samenleving. We streven naar kleinschaligheid en wederkerigheid.

We willen eraan bijdragen dat Almelo voorop loopt in de regio in de aanpak omtrent onderwerpen als armoede, bijstandsuitkeringen, jeugdzorg en werkloosheid. Daarvoor is op een aantal vlakken de komende jaren echt verandering nodig. In Almelo zijn ca. 6.000 gezinnen die leven van een laag inkomen. Opleiding en betaald werk zijn belangrijke pijlers tegen armoede en vereenzaming.

Het CDA vindt sport, bewegen en gezonde voeding belangrijke pijlers in de preventieve gezondheidszorg; het percentage overgewicht in Almelo is hoger (51,8%) dan landelijk (48,3%).

Het CDA Almelo wil als een goede rentmeester omgaan met haar omgeving. De stad is groen en kan nog groener worden. Het CDA wil hergebruik stimuleren en duurzame energiestromen stimuleren, zoals energiezuinig verlichting.

Het CDA is een partij van en voor mensen. Eigen kunnen en verbinden zijn onze uitgangspunten. We stimuleren initiatieven die van de inwoners zelf komen, door van buiten naar binnen te werken. We streven een goed ondernemersklimaat na, door zoveel mogelijk multidisciplinair te werken en bedrijven/ondernemers actief te betrekken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 (pdf)

Kandidatenlijst

 1. Marcel Zielman
 2. Herman Geerdink
 3. Eugene van Mierlo
 4. Dorien Wind
 5. Jan van Schilt
 6. Ton Trienen
 7. Robin Gelici
 8. Peter Vos
 9. Leidy Meijer
 10. Jan van Marle
 11. Fred van der Horst
 12. Harm Jan van der Veen
 13. Irene ten Seldam

© 1986 - 2021 Stichting Lokale Omroep Almelo