D66 Lijst 5, de hoofdpunten van 2022-2026

Maandag 21 februari 2022
De speerpunten van D66 voor de komende periode zijn; duurzaam en groen Almelo, betaalbare woningen voor iedereen, vrij zijn begint met onderwijs .

Afgelopen jaar is er veel bezuinigd, D66 wil nu investeren in de inwoners van Almelo, te beginnen met onderwijs. Voldoende stageplaatsen, huiswerkbegeleiding, zwemles en muziek voor alle kinderen. Ook willen zij investeren in sport en cultuur.
Er moet veel meer groen komen in Almelo, en een platteland met duurzame boeren en zonder megastallen.
D66 wil vol inzetten op energiebesparing, helpen met isoleren van woningen en het maken van energiebuurtplannen.

Er is veel bezuinigd op zorg. Er moet nu meer aandacht komen voor mantelzorgers en mensen met een beperking.

Ook wil D66 meer betaalbare woningen bouwen. Dit samen doen met de inwoners is daarbij erg belangrijk, inwoners vertrouwen geven, en initiatieven uit de stad omarmen.


Bekijk ook de video met de presentatie van de partij:


Voor meer informatie over D66:
Website
Facebook:
Instagram
Twitter
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Nieuws

© 1986 - 2023 Stichting Lokale Omroep Almelo