LAS lijst 3, de 5 vragen van Aavisie

Maandag 21 februari 2022
Vraag 1: Moet er geïnvesteerd worden in verbetering van het winkelgebied in de binnenstad?
Ja, LAS wil de huidige lijn lijn doorzetten. Het kernwinkelgebied wordt kleiner, er wordt geïnvesteerd in winkels en gevels, en leegstand wordt bestreden door winkeliers aan te sporen zich in Almelo te vestigen.
Het centrum moet volgens LAS een 'place to be' worden met voldoende groen.

Vraag 2: Moet het businesspark XL worden uitgebreid aan de andere kant van het kanaal?
Ja, uitbreiden is noodzakelijk voor de regio Twente en voor Almelo zelf. Het levert meer werkgelegenheid op, meer welvaart en zorgt ervoor dat de regio Almelo ook in Nederland een belangrijke rol blijft vervullen

Vraag 3: Moeten er meer zonneparken en windmolens komen ten behoeve van duurzaam Almelo?
Geen zonneparken, Almelo voldoet momenteel aan de in de regio gemaakte afspraken over zonne-energie, eventuele uitbreiding kan op daken. Geen hele hoge windmolens, lagere windmolens kan wel op daarvoor geschikte plekken

Vraag 4: De gemeente moet zich inzetten voor de bouw van betaalbare woningen en voor meer en betere sociale huurwoningen.
Ja, bij voorkeur binnen Almelo zelf zodat er een goed aanbod voor starters en doorstromers is. Uitbreiding, dus bouwen op weilanden zal ook nodig zijn, maar dit moet wel zorgvuldig gebeuren.

Vraag 5: Almelo moet meer bijdragen aan cultuur en welzijn.
Volmondig ja, de afgelopen tijd is daar op bezuinigd en te weinig aandacht naartoe gegaan. LAS wil nu beginnen met 5 ton impuls voor cultuursector, en er de komende tijd heel veel aandacht aan besteden.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Nieuws

© 1986 - 2023 Stichting Lokale Omroep Almelo