Lokaal Almelo Samen - fractie


Vragen over invoering van het parkeerbeleid

ALA heeft bij herhaling aanpassingen aan het parkeerbeleid voorgesteld (o.a. door amendementen in te dienen tijdens de raadsvergadering van 18-12-2012).
ALA constateert dat er aan een aantal zaken het een en ander mankeert en heeft daarom de volgende vragen:

1. Waarom geldt de blauwe zone in bewonersgebieden 24u/dag? Terwijl men ’s avonds toch weinig tot geen overlast heeft van bezoekers aan de binnenstad? Is er goed gekeken naar de overlast per buurt, ook buiten de winkelopeningstijden?
2. Kan het college uitleggen, hoe de bezoekersregeling nu en in de toekomst werkt? Kan men per dagdeel een bezoekerspas aanschaffen of moet dit altijd voor 24 uur?
3. Waarom is de Bavinkstraat bij het lang-parkeren van de Molenkampspark getrokken, terwijl het daar heel goed blauwe zone had kunnen worden?
4. Waarom is niet aan de inwoners gecommuniceerd, dat zij de borg en het overschot van en op de oude bewonerskaart konden terugkrijgen bij de gemeente?
5. Waarom zijn niet aan de inwoners de verschillende manieren van betalen aangegeven?
6. Waarom is ook niet met alle inwoners uit gebieden, waar veranderingen zouden plaatsvinden, goed overleg (schriftelijk en/of mondeling) geweest?
7. Waarom geldt er voor sommige bewonersgebieden een 24-uurs parkeerbeleid (bv De Wingerd e.o.) en voor andere bewonersgebiedeneen vrij parkeren van 18-9 uur en op zondagen? (bv Kerkelanden). Dit, terwijl de parkeerdruk in het eerstgenoemde gebied lager is dan in het laatstgenoemde gebied.
8. Waarom hebben de inwoners geen kaart met gekleurde gebiedsindeling ontvangen?
9. Waarom is de rekening voor de bewonerspas voor zowel 2013 als 2014 bijna gelijktijdig verstuurd en heeft de gemeente de inwoners niet de kans gegeven gespreid te betalen? En waarom is de prijsverhoging van deze passen zo fors geweest?
10. Waarom staat bij sommige invaliden-parkeerplaatsen wel een tegel met invaliden-aanduiding op de plek van het parkeren en bij andere niet?
11. Waarom mogen invaliden niet met hun invaliden-parkeerkaart gratis op een “gewone” plek staan? Volgens de Europese richtlijnen moet dit namelijk wel kunnen.

Marike van Doorn
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Nieuws

© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo