Wanneer kunt u stemmen

Het belangrijkste is dat u kunt stemmen op woensdag 21 maart 2018 tussen 7.30 en 21.00 uur.

Daarnaast is er een aantal voorwaarden om te mogen stemmen:

U mag stemmen als u een stempas heeft. U ontvangt uiterlijk zaterdag 24 februari 2018 een stempas van de gemeente Almelo als u:

  • op 30 januari 2018 officieel ingeschreven staat als inwoner van de gemeente Almelo
  • op 15 maart 2018 de Nederlandse nationaliteit hebt én 18 jaar of ouder bent

Wat neemt u mee om te stemmen
Naast de stempas is het belangrijk om uw Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te nemen naar het stembureau. Zonder kunt u niet stemmen. Het identiteitsbewijs mag verlopen zijn, maar moet minimaal geldig zijn tot 16 maart 2013. Een op de verkiezingsdag geldig identiteitsbewijs uit een lidstaat van de Europese Unie accepteren wij ook.

Stemmen bij volmacht

U vraagt volmacht (machtiging) aan via het pdf-formulier Verzoek stemmen bij volmacht. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier levert u per post in bij de gemeente. Het postadres is: Postbus 5100, 7600 GC in Almelo. Uw verzoek moet uiterlijk 10 maart door de gemeente zijn ontvangen.